Trzęsienia Ziemi

Polskę, pod względem występowanie zjawisk sejsmicznych, zaliczamy do obszarów asejsmicznych (bez wstrząsów sejsmicznych) i pansejsmicznych (strefa wstrząsów rzadkich i słabych). Wynika to przede wszystkim z budowy geologicznej naszego kraju, w której dominują paleozoiczne i mezozoiczne skały osadowe, które zalegają na stabilnym podłożu platformy wschodnioeuropejskiej.

Strefami o wyższej aktywności sejsmicznej są Karpaty i Sudety, a także obszary prac górniczych – tam mamy do czynienia z tzw. tąpnięciami. W czasach historycznych dochodziło na teranie obecnej Polski do dużych wstrząsów (o magnitudzie dochodzącej nawet do sześciu w skali Richtera). Ostatnio tak dużą aktywność sejsmiczną zanotowano w czasie fałdowań alpejskich, a więc na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej, czyli ok. 150-200 milionów lat temu. W ostatnim tysiącleciu na terytorium Polski zanotowano 76 trzęsień ziemi (dane Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk). W przeszłości największe wstrząsy osiągały 4-5 stopni w skali Richtera. Miejsca ich występowania to: Beskid Niski (1992), Podhale (1994, 2004), Śląsk (2007), czy Polska północna (2008).

Warto dodać, że trzęsienia ziemi w Polsce najczęściej nie mają charakteru typowych trzęsień tektonicznych, lecz są spowodowane przez np. osiadanie stropu wyrobisk górniczych na obszarach kopalnianych (głównie Górny Śląsk) lub przez zapadanie się stropów próżni krasowych (głównie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Sudety).

autorka strony
bio

Urszula - wielbicielka podróżowania (w szczególności po Polsce) i fotografii

Życzę miłego czytania

menu

galeria

Tatry

Babia Góra

Karkonosze