Ropa naftowa

Mimo iż Polska nie należy do potentatów w dziedzinie wydobycia ropy naftowej (takich jak państwa z rejonu Zatoki Perskiej czy Rosja), także w naszym kraju wydobywa się ten cenny surowiec. W Polsce znajduje się osiemdziesiąt dziewięć udokumentowanych złóż ropy, w tym – trzydzieści dwa w Karpatach, jedenaście na przedgórzu karpackim, czterdzieści jeden na teranie Niżu Polskiego i dwa w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku. Co ciekawe, złoża w Karpatach mają bardzo długą historię, jest to bowiem najstarszy na świecie ośrodek górnictwa ropy naftowej.

Złoża karpackie występują przede wszystkim w śląskiej jednostce tektonicznej, są to głównie złoża strukturalne, ale także strukturalno-litologiczne, zasoby tych złóż są obecnie na wyczerpaniu. W zapadlisku przedkarpackim złoża pochodzą z jury (głównie) i kredy (rzadziej), najczęściej typu warstwowego, litologiczne lub tektoniczne. Obecnie największe znaczenie gospodarcze mają złoża występujące na Niżu Polskim. Złoża Niżu Polskiego pochodzą z permu, karbonu i kambru. Przeważają złoża masywowe. Największym złożem tego rejonu jest tzw. BMB, czyli okolice miejscowości Barnówko, Mostno i Buszewo, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego.

Inne znaczące jednostki to: Lubiatów, Cychry i Grotów. Na obszarze Bałtyku, na wyniesieniu Łeby znajduje się złoże B3, jest to trzecie złoże pod względem zasobów ropy w Polsce. Wydobycie ropy ze złóż krajowych tylko w nikłym stopniu zaspokaja potrzeby kraju. Najwięcej ropy naftowej Polska importuje z Rosji.

autorka strony
bio

Urszula - wielbicielka podróżowania (w szczególności po Polsce) i fotografii

Życzę miłego czytania

menu

galeria

Tatry

Babia Góra

Karkonosze