Jaskinie krasowe

Polska nie obfituje w jaskinie, co wynika z nizinnego ukształtowania, oraz nawiedzających terytorium naszego kraju zlodowaceń. Największą część polskich jaskiń stanowią jaskinie krasowe, jaskinie tektoniczne, oraz pseudokrasowe, które stanowią tylko niewielki odsetek (znajdują się głównie w Pieninach i Karpatach fliszowych).

Proces krasowienia polega na wymywaniu skał przez wody powierzchniowe i podziemne. Krasowieniu podlegają przede wszystkim wapienie, ale także dolomity, gips czy sól kamienna (halityt). Jedną z atrakcji takich jaskiń są efektownie wyglądające nacieki (stalaktyty i stalagmity). W Polsce najwięcej tego typu jaskiń można spotkać w południowej części kraju, głównie w Tatrach Zachodnich, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Sudetach, i Górach Świętokrzyskich. W Tatrach Zachodnich znajduje się najgłębsza i najdłuższa polska jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna (22 km długości i 824 m głębokości).

Najwięcej jaskiń, bo aż 1800 znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zwanej też Jurą. W Sudetach znajduje się uznana za najpiękniejszą w Polsce Jaskinia Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika (długość 2230 m, deniwelacja 69 m). Poza tym znajdują się tu np. Jaskinia z Filarami-Prosta czy Jaskinia Radochowska. Część sudeckich jaskiń została zniszczona przez wydobywanie surowca skalnego. W obszarze Gór Świętokrzyskich znajdziemy m.in. Jaskinie Chelosiowa Jama, czy Jaskinię Raj (o bogatej szacie naciekowej, udostępniona do zwiedzania).

autorka strony
bio

Urszula - wielbicielka podróżowania (w szczególności po Polsce) i fotografii

Życzę miłego czytania

menu

galeria

Tatry

Babia Góra

Karkonosze