Złoża gazu łupkowego w polsce

Gaz łupkowy to hasło, które ostatni elektryzuje wielu z nas. Nic dziwnego, jest on w końcu szansą na to, że uzyskamy niezależność energetyczną. Spróbuję krótko i zrozumiale wyjaśnić o co w tym zagadnieniu chodzi.

Gaz ziemny powstawał w ciągu milionów lat z gnijących, podgrzewanych resztek materii organicznej uwięzionej pod warstwą nieprzepuszczalnych skał. Jego złoża dzielimy na konwencjonalne i niekonwencjonalne. Gaz łupkowy należy do tego drugiego typu. Jest on uwięziony bezpośrednio w skałach, w których się wykształcił. Jego wydobycie jest dużo trudniejsze i kosztowniejsze niż eksploatacja konwencjonalnych złóż.

Problemy z pozyskiwaniem gazu łupkowego mogą dziwić, gdyż łupki nie mają zwartej struktury utrudniającej wydobycie. Jednak okazuje się, że w warunkach jakie panują głęboko pod ziemią, wygląda to całkiem inaczej (Polskie złoża są położone na głębokościach od 0,5 km do 4 km). Tam strukturą przypominają beton.

Z istnienia omawianego surowca zdawano sobie sprawę już dawno, jednak błędnie szacowano jego ilość (na zbyt niską) oraz nie dysponowano odpowiednią technologią wydobycia. Rozwiązaniem okazało się połączenie dwóch metod:rozbijanie skał za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydroszczelinowanie, czyli tworzeni rozległej sieci szczelin pozwalających na drenowanie uwięzionego gazu)poziome wiercenie

Oprócz tego niezbędne okazały się precyzyjne metody sondujące, np. zaawansowana geonawigacja oraz rozpoznanie sejsmiczne.

Łupkowa rewolucja zaczęła się w USA i wygląda na to, że obejmie wiele państw, w tym Chiny oraz, co dla nas najważniejsze, Polskę. Należymy do regionów o najlepszych perspektywach wydobycia. Złoża na kontynencie europejskim są szacowane na 1200 bilionów m3, co stanowiłoby 5% światowych zasobów tego surowca. W Polsce typowanymi rejonami są Lubelszczyzna, Podlasie i mówi się też o rejonach nadbałtyckich. Są tam baseny sedymentacyjne, zagłębienia w skorupie ziemskiej, w których zgromadziły się skały osadowe (oraz uwięziony w nich gaz). Już w 2010 roku mają się rozpocząć wiercenia na głębokość 3km, sondujące zasobność i dostępność złóż.

autorka strony
bio

Urszula - wielbicielka podróżowania (w szczególności po Polsce) i fotografii

Życzę miłego czytania

menu

galeria

Tatry

Babia Góra

Karkonosze