Przeszłość geologiczna Polski

W Prekambrze powstały najstarsze jednostki strukturalne budujące dzisiejszy obszar Polski: na północy powstało krystaliczne podłoże platformy wschodnioeuropejskiej, na południu Masyw Czeski i fragmenty Sudetów.

W Paleozoiku (dokładniej w Sylurze 438-408 mln lat temu) rozpoczęły się ruchy górotwórcze orogenezy kaledońskiej. Wypiętrzone zostały fragmenty Sudetów, Gór Świętokrzyskich i pasa wyżyn środkowopolskich. Polska południowa i północno-wschodnia wyłoniła się z zajmującego to miejsce do tej pory morza. W okresie Mezozoiku ląd, na którym w chwili obecnej znajduje się Polska znów zaczął się obniżać, co doprowadziło do powrotu morza, ponad którym znajdowały się jedynie Górny Śląsk, fragmenty Sudetów i masyw małopolski.

W Kredzie zaznaczyła się orogeneza alpejska i zaczęły fałdować się Tarty i Pieniny, a w Sudetach wzdłuż uskoków tworzyły się rowy tektoniczne. W Kenozoiku dalej wypiętrzały się Tatry oraz Sudety a kolejno Beskidy. Na teren Polski kilkakrotnie nasunął się lądolód co miało duży wpływ na budowę ówczesnego terenu. Warto wyróżnić tu trzy zlodowacenia – Narwi (najstarsze), San 2 (o największym zasięgu, dotarło aż do Kotliny Kłodzkiej), oraz Wisły (ostatnie, podczas którego w Karkonoszach powstały górskie lodowce). W okresie Holocenu na północy Polski w okresie kilku tysięcy lat ukształtowało się Morze Bałtyckie. W czasie ostatniego tysiąca lat coraz większą rolę odgrywa działalność człowieka, nie tylko zmieniając roślinność, ale także do pewnego stopnia rzeźbę terenu.

autorka strony
bio

Urszula - wielbicielka podróżowania (w szczególności po Polsce) i fotografii

Życzę miłego czytania

menu

galeria

Tatry

Babia Góra

Karkonosze